Polityka jakości

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA posiada:

– Certyfikat jakości ISO 9001:2015, do wglądu tutaj: certyfikat-iso-9001-farmona

– Certyfikat dotyczący Dobrej Praktyki Produkcji GMP ISO 22716:2007, do wglądu tutaj: certyfikat-gmp-farmona

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jest produkcja wysokiej jakości wyrobów kosmetycznych spełniających wymagania użytkowe i estetyczne Klientów przy zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska oraz zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.
 
Dzięki posiadaniu własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, prowadzeniu badań i monitorowaniu rynkowych trendów, nieustannie poszukujemy nowych formuł i składników aktywnych, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów.

 

Narzędziem do skutecznego zarządzania jakością w Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) wg normy ISO 22716 oraz ISO 13485. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA działa w oparciu o przyjętą strategię, z uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań stron zainteresowanych. Analiza kontekstu organizacji stanowi jeden z najważniejszych elementów wobec nieustających zmian, jakie mają miejsce w branży kosmetycznej.

 

Przyjętą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

✓ podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości, GMP i środowiska,
✓ optymalizację oraz poprawę efektywności i skuteczności procesów wytwarzania wyrobów kosmetycznych,
✓ wprowadzanie na rynek nowych kosmetyków oraz dostosowywanie dotychczasowych produktów do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów,
✓ identyfikowanie i przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących jakości, środowiska naturalnego oraz produkowanych kosmetyków,
✓ prowadzenie działalności z poszanowaniem zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego.

 

Wyrazem realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania są poniższe cele:

W ZAKRESIE JAKOŚCI
✓ wysoka jakość oferowanych kosmetyków poprzez wykorzystywanie w produkcji najwyższej jakości aktywnych składników, dostosowywanie składu produktów do panujących trendów oraz doskonalenie i opracowywanie nowych receptur,
✓ profesjonalna obsługa klienta,
✓ terminowa i rzetelna realizacja zamówień,
✓ monitorowanie i badanie poziomu zadowolenia klientów oraz stopnia spełnienia ich oczekiwań,
✓ wieloetapowa kontrola jakości kosmetyków w kolejnych fazach wytwarzania,
✓ nowoczesne technologie i warunki wytwarzania kosmetyków,
✓ modernizacja istniejącego parku maszynowego,
✓ nieustanny rozwój firmy,
✓ rozszerzanie rynków zbytu i pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
W ZAKRESIE PRODUKOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
✓ zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i właściwego funkcjonowania wyrobów medycznych,
✓ prowadzenie kontroli i badań wyrobów medycznych w całym cyklu produkcyjnym,
✓ nadzorowanie i ograniczanie ryzyka niewłaściwego działania wyrobu medycznego,
✓ monitorowanie rynku dla zapewnienia wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania na pojawiające się niekorzystne informacje o wyrobie.
W ZAKRESIE GMP
✓ nowoczesne i bezpieczne warunki wytwarzania wyrobów kosmetycznych oparte na zasadach GMP,
✓ zapewnienie powtarzalności oraz jednorodności kosmetyków poprzez ścisły nadzór nad procesem produkcji, od etapu zaopatrzenia w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie oraz znakowanie, aż do momentu składowania i dystrybucji wyrobów gotowych,
✓ wykluczenie z procesu produkcyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnienie, aby proces przebiegał zgodnie z wymaganiami znajdującymi się w opracowanych instrukcjach i procedurach,

Zobowiązania niniejszej Polityki są realizowane na każdym szczeblu zarządzania firmą, przy współpracy ze wszystkimi stronami zainteresowanymi oraz przy zapewnieniu środków i zasobów niezbędnych do ich realizacji.