Polityka jakości

Misją firmy jest  produkcja najwyższej jakości kosmetyków do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała oraz zaufanie Klienta.

 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA posiada:

– Certyfikat jakości ISO 9001:2008, do wglądu tutaj: certyfikat-iso-9001-farmona

– Certyfikat dotyczący Dobrej Praktyki Produkcji GMP ISO 22716:2007, do wglądu tutaj: certyfikat-gmp-farmona


Polityka jakości realizowana jest przez:

– stałe doskonalenie technologii wytwarzania,
– dostosowywanie składu produktów do panujących trendów poprzez doskonalenie wyrobów już istniejących jak również opracowywanie nowych receptur,
– wykorzystywanie w produkcji składników aktywnych wysokiej jakości, co jest gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów gotowych,
– stałą ocenę i weryfikację dostawców,
– stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym świadomości proekologicznej poprzez szkolenia,
– nowoczesne warunki wytwarzania oparte na zasadach Dobrej Praktyki Produkcji (GMP),
– prowadzenie racjonalnej polityki wodno-ściekowej,
– doskonalenie systemu gospodarki odpadami,
– optymalizację zużycia czynników energetycznych,
– ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
– ciągłe doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 22716:2007.
– odpowiedzialność za funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie systemu spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.