Praca

Dynamiczny wzrost firmy potwierdza słuszność  kierunku rozwoju i strategii biznesowej. Od momentu założenia firmy w 1997 roku do chwili obecnej przychody wzrosły przeszło 300-krotnie. W pierwszym roku działalności firma zatrudniała 2 osoby, obecnie w Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona pracuje ponad 200 osób.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona kieruje się zasadami solidności w biznesie, utrzymując  dobre relacje z partnerami i klientami biznesowymi, rzetelnie wywiązując się z zobowiązań, terminowo płacąc podatki, stosując  przejrzyste zasady współpracy, opierając swoje działania na profesjonalizmie, rzetelności i etyce oraz wspierając rozwój gospodarki poprzez nowe inwestycje i  tworząc nowe miejsca pracy.

Firma cyklicznie  monitoruje poziom satysfakcji klientów i kontrahentów. Dzięki temu może tworzyć najwyższą jakość produktów spełniając oczekiwania klientów. Kultura organizacyjna otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, pozwala na prowadzenie uczciwego biznesu. Ludzie to sukces każdej organizacji, firma docenia wkład pracowników w budowaniu sukcesu firmy. Prowadzi  działania antymobbingowe na każdym szczeblu zarządzania. Zatrudnionym w Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona firma proponuje jasno  określone warunki współpracy  oraz szkolenia, udział w warsztatach i konferencjach. Pracownicy korzystają zarówno ze szkoleń specjalistycznych, menedżerskich, jak i pogłębiających rozwój osobisty. Uczestnictwo w konferencjach umożliwia m.in. poznanie dobrych praktyk konkurencji, nowych kierunków rozwoju w dziedzinie danej działalności. Pracownicy Zakładu Produkcyjnego na bieżąco korzystają z certyfikowanych szkoleń, niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownicy otrzymują terminowo wynagrodzenie oraz pakiet socjalny. Firma oferuje dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych lub kursów.

Firma  została wielokrotnie laureatem prestiżowych nagród potwierdzających transparentność swoich działań biznesowych, szczególnie uwzględniając dialog  z interesariuszami.  Naczelnymi zasadami, którymi kieruje się firma w ramach wewnętrznych stosunków w firmie są troska o bezpieczeństwo i higienę pracy, przyjazną atmosferę, wzajemny szacunek oraz dbałość o rozwój zawodowy pracowników.

Prześlij aplikację

Chciałbyś dołączyć do naszego zespołu? Wypełnij poniższy formularz:
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

* Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych przeze mnie dokumentach w procesie rekrutacyjnym w zakresie (wszystkie lub część ze wskazanych): imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przebieg wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail, posiadane tytuły zawodowe lub naukowe, przez administratora danych osobowych (ADO): Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane przeze mnie stanowisko oraz w celu dokumentowania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie przez ADO w celu prowadzenia rekrutacji na inne stanowiska w przyszłości.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikowałaś/-eś albo przez okres dalszych 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę na ich dalsze przetwarzanie w celu rekrutacji Twojej osoby na inne stanowiska w przyszłości.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne obsługujące systemy informatyczne ADO lub wykonujące na rzecz ADO inne czynności związane z zapewnieniem ADO obsługi procesu rekrutacyjnego. Odbiorcy danych osobowych będą działali wyłącznie z polecenia ADO i na podstawie zawartych z ADO umów.
Informacje o przysługujących mi uprawnieniach: zostałem poinformowany o tym, że mam prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na wybrane stanowisko.

Pokaż więcej