Praca

Dynamiczny wzrost firmy potwierdza słuszność  kierunku rozwoju i strategii biznesowej. Od momentu założenia firmy w 1997 roku do chwili obecnej przychody wzrosły przeszło 300-krotnie. W pierwszym roku działalności firma zatrudniała 2 osoby, obecnie w Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona pracuje ponad 200 osób.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona kieruje się zasadami solidności w biznesie, utrzymując  dobre relacje z partnerami i klientami biznesowymi, rzetelnie wywiązując się z zobowiązań, terminowo płacąc podatki, stosując  przejrzyste zasady współpracy, opierając swoje działania na profesjonalizmie, rzetelności i etyce oraz wspierając rozwój gospodarki poprzez nowe inwestycje i  tworząc nowe miejsca pracy.

Firma cyklicznie  monitoruje poziom satysfakcji klientów i kontrahentów. Dzięki temu może tworzyć najwyższą jakość produktów spełniając oczekiwania klientów. Kultura organizacyjna otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, pozwala na prowadzenie uczciwego biznesu. Ludzie to sukces każdej organizacji, firma docenia wkład pracowników w budowaniu sukcesu firmy. Prowadzi  działania antymobbingowe na każdym szczeblu zarządzania. Zatrudnionym w Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona firma proponuje jasno  określone warunki współpracy  oraz szkolenia, udział w warsztatach i konferencjach. Pracownicy korzystają zarówno ze szkoleń specjalistycznych, menedżerskich, jak i pogłębiających rozwój osobisty. Uczestnictwo w konferencjach umożliwia m.in. poznanie dobrych praktyk konkurencji, nowych kierunków rozwoju w dziedzinie danej działalności. Pracownicy Zakładu Produkcyjnego na bieżąco korzystają z certyfikowanych szkoleń, niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownicy otrzymują terminowo wynagrodzenie oraz pakiet socjalny. Firma oferuje dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych lub kursów.

Firma  została wielokrotnie laureatem prestiżowych nagród potwierdzających transparentność swoich działań biznesowych, szczególnie uwzględniając dialog  z interesariuszami.  Naczelnymi zasadami, którymi kieruje się firma w ramach wewnętrznych stosunków w firmie są troska o bezpieczeństwo i higienę pracy, przyjazną atmosferę, wzajemny szacunek oraz dbałość o rozwój zawodowy pracowników.

Prześlij aplikację

Chciałbyś dołączyć do naszego zespołu? Wypełnij poniższy formularz:
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prosimy o przesyłanie wraz z CV wypełnionego kwestionariusza Pobierz plik

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.