Fundacja „Zawsze warto”

Mając wieloletnie doświadczenie we wspieraniu wielu instytucji, fundacji i osób działających na rzecz społeczności lokalnych, a także w sponsoringu wydarzeń kulturalnych i sportowych, postanowiliśmy nadać wyższą rangę tej części naszej aktywności na rzecz środowiska i powołać do codziennej realizacji tych zadań w naszym imieniu Fundację „Zawsze Warto”.

Akt założycielski podpisany został notarialnie 19 marca 2015, a Fundacja rozpoczęła swoją działalność z dniem 7 kwietnia 2015, po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Cele i misja naszej Fundacji

  • Budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy.
  • Wspieranie wszelkich form edukacji i aktywności, które służą ogólnemu dobru.
  •  Promocja działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową prowadząc do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog i porozumienie.