Zakład produkcyjny

Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego gwarantującego najwyższe standardy warunków produkcji oraz jakości produkowanych wyrobów zakończyła się w 2011 r. Zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Wysoka k. Rabki. To tam Dział Kontroli Jakości nadzoruje każdy etap powstawania preparatów w trosce o jego czystość mikrobiologiczną i bezpieczeństwo stosowania.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA chroni naturę korzystając ze składników pochodzących z odnawialnych źródeł. Stosuje procedury ekologicznej produkcji, korzysta z najnowszych zdobyczy technologii, aby kosmetyki były innowacyjne i dobrze służyły konsumentom i środowisku. Bo przecież naturalne kosmetyki to nie tylko naturalny skład, ale również odpowiedni proces produkcji. Dlatego w naszym zakładzie zostały wdrożone rozwiązania przyjazne środowisku np: solary, pompy ciepła, rekuperacja, własne ujęcie wody ze studni głębinowych i wykorzystanie wody deszczowej, energooszczędne i ekologiczne urządzenia produkcyjne, ekologiczna automatyka budynkowa, nowoczesna konstrukcja i najnowocześniejsze technologie minimalizujące konieczność ogrzewania w zimie i schładzania w lecie, zaawansowane systemy chłodzenia z free–coolingiem.

Używamy opakowań, których utylizacja będzie wywoływać jak najmniejszy wpływ na środowisko, większość może być powtórnie przetwarzana bądź użyta do wyprodukowania podobnego produktu. Stosujemy procedury obligujące pracowników do optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz wody. Wśród partnerów biznesowych podnosimy świadomość i promujemy zachowania proekologiczne.

W połowie roku 2012 Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona otrzymało certyfikat 22716:2007.  Standard ten dotyczy Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) kosmetyków. Zawiera wskazówki odnoszące się do produkcji, kontroli, magazynowania, transportu produktów kosmetycznych i składowania wyrobów gotowych. Określa także szczegółowe wymagania co do personelu. Daje to gwarancję, że produkt finalny, który trafia w ręce Klienta jest wysokiej jakości – od momentu zaopatrzenia w surowce, aż do pojawienia się kosmetyku na półce. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona jest jedną z pierwszych w Polsce firm kosmetycznych, która otrzymała certyfikat ISO 22716:2007. Wyznaczamy tym samym nowy, jakościowy trend w branży. Wszystkie inne firmy będą miały obowiązek  stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej opisanej w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE dot. produktów kosmetycznych od 11 lipca 2013r. Korzyściami płynącymi z wdrożenia GMP jest usprawnienie zarządzania, systemu decyzyjnego, uporządkowanie wewnętrznej struktury, zwiększenie wydajności pracy, poprawa wizerunku pracy i wiarygodności wśród kontrahentów.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona posiada także certyfikat ISO 9001:2008. ISO 9001 to System Zarządzania Jakością. Otrzymanie tego bardzo istotnego certyfikatu jest gwarancją i zapewnieniem, że firma dostarcza produkty i usługi najwyższej jakości.