Phu „JA-ZBYCH” Zbigniew Słominski

. 2 grudnia 2013