Dyplom Honorowy Izby Przemysłowo Handlowej

Dyplom Honorowy im. Teodora Baranowskiego, przyznany przez Izbę Przemysłowo Handlową za wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu planowania i rozliczania produkcji oraz zaawansowany system zarządzania przestrzenią magazynową z wykorzystaniem kolektorów danych i technologii bezprzewodowej.